O nama

Saznajte više o nama

Saznajte više o nama

Historija Škole

JU Srednjoškolski centar Vogošća

Škola je osnovana i počela sa radom 1979./80. školske godine kao Srednjoškolski centar „Đuro Pucar Stari“. Osnivačkim aktom regulisano je da se u centru obrazuju kadrovi za mašinsku, informatičku i birotehničku struku. Međutim, odmah poslije reintegracije Vogošće, Izvršni odbor (Vlada) Grada Sarajeva donio je Odluku da se škola uključi u školski sistem Federacije.

SRDNJOSKOLSKI

Historija Škole

JU Srednjoškolski centar Vogošća

Škola je osnovana i počela sa radom 1979./80. školske godine kao Srednjoškolski centar „Đuro Pucar Stari“. Osnivačkim aktom regulisano je da se u centru obrazuju kadrovi za mašinsku, informatičku i birotehničku struku. Međutim, odmah poslije reintegracije Vogošće, Izvršni odbor (Vlada) Grada Sarajeva donio je Odluku da se škola uključi u školski sistem Federacije.

SRDNJOSKOLSKI

Tako je pod nazivom „Mješovita srednja škola“ Vogošća počela sa radom u školskoj 1996/1997 godini. Osnivač škole je Kanton Sarajevo odnosno Skupština Kantona Sarajevo osnovala je školu kao javnu ustanovu u kojoj su se obrazovali učenici i polaznici za sljedeća stručna zvanja i zanimanja:

  • stručno zvanje: mašinski tehničar i ekonomski tehničar
  • zanimanja: metalostrugar, bravar, mašinbravar, alatničar, prodavač

Od 1.9.2009. godine, pa do sada, škola djeluje pod nazivom “Srednjoškolski centar Vogošća”, obrazuje učenike i polaznike za stručna zvanja i zanimanja:

stručno zvanje: gimnazija- smjer informacione tehnologijemašinski tehničar konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju i ekonomski tehničar

zanimanja: zavarivačautomehaničar, autolimarprodavačObrađivač materijala na CNC mašinama

Ukupna korisna površina prostora iznosi 3.275m². Škola raspolaže sa 14 učionica i 5 radionica za realizaciju praktične nastave. U sklopu škole izgrađena je sala za izvođenje tjelesnog i zdravstvenog odgoja, površine 420 m², a škola ima i vlastiti amfiteatar te tri kabineta opremljena sa računarima.