Ekonomski tehničar

Zašto odabrati ovaj smjer?

EKONOMSKI TEHNIČAR

Ukoliko odaberu ovu opciju u našoj školi, da bi postali dobri ekonomski tehničari, učenici imaju sve uslove koji ih vode ka tom cilju: iskusan nastavni kadar, adekvatne kabinete i opremu, zahvaljujući kojima učenici postižu odlično znanje i umijeća iz struke. Da je to tako, pokazuju zavidni rezultati na tekmičenjima Festivala rada, na državnom nivou, a na kojima naši učenici duži niz godina postižu ubjedljivo prva, druga i treća mjesta u konkurenciji ekonomskih tehničara iz cijele države.

IMG-3f84b1876b666fa997080c196245c564-V

Zašto odabrati ovaj smjer?

EKONOMSKI TEHNIČAR

Ukoliko odaberu ovu opciju u našoj školi, da bi postali dobri ekonomski tehničari, učenici imaju sve uslove koji ih vode ka tom cilju: iskusan nastavni kadar, adekvatne kabinete i opremu, zahvaljujući kojima učenici postižu odlično znanje i umijeća iz struke. Da je to tako, pokazuju zavidni rezultati na tekmičenjima Festivala rada, na državnom nivou, a na kojima naši učenici duži niz godina postižu ubjedljivo prva, druga i treća mjesta u konkurenciji ekonomskih tehničara iz cijele države.

IMG-3f84b1876b666fa997080c196245c564-V

Također, imamo odlične povratne informacije o uspjehu naših učenika na fakultetima, pogotovo Ekonomskom fakultetu jer im znanje stečeno u našoj školi obilato koristi u daljem školovanju.

Sa srednjom školom, učenici su, također, obučeni da mogu odgovoriti svim radnim mjestima svog profila u svim firmama.


Ono što je bitno istaknuti, a što pruža dodatno iskustvo i znanje našim učenicima, jeste da škola organizuje ferijalnu praksu, u saradnji sa bankama, za učenike trećih razreda jer već tada naši učenici imaju zavidno znanje iz oblasti ekonomije, zahvaljujući kome mogu sudjelovati u zadatim aktivnostima u direktnim kontaktima sa komitetima banaka.
U okviru Godišnjeg plana i programa, organizujemo posjete sajmovima, fabrikama, bankama, osiguravajućim društvima, knjigovodstvenim agencijama i sl.


Zbog svega navedenog, preporučujemo Ekonomsku školu svim maturantima osnovnih škola koji su u dilemi koju srednju školu upisati, posebno učenicima sa lokaliteta Vogošće, koji će tako izbjeći nepotrebno gubljenje vremena na putovanje do škole i nazad, ali i radi sigurnosti.