Zavarivač

Zašto odabrati ovaj smjer?

ZAVARIVAČ

Možemo reći da je zavarivač danas u svijetu najtraženije zanimanje. Mijenjaju se materijali koji su predmet zavarivanja a prate ih tehnologije i novine u spajanju tih materijala. Zavarivanje se koristi u svim oblicima proizvodnje i svakodnevnog života (od kapije za kuću do brodova, aviona, raznih cjevovoda za transport tekućina i plinova, rezervoara i sl)

image (9)

Zašto odabrati ovaj smjer?

ZAVARIVAČ

Možemo reći da je zavarivač danas u svijetu najtraženije zanimanje. Mijenjaju se materijali koji su predmet zavarivanja a prate ih tehnologije i novine u spajanju tih materijala. Zavarivanje se koristi u svim oblicima proizvodnje i svakodnevnog života (od kapije za kuću do brodova, aviona, raznih cjevovoda za transport tekućina i plinova, rezervoara i sl)

image (9)

Obrazovanje za zavarivača u našoj školi traje tri godine. U prvoj godini učenici stiču znanja o materijalima i njihovim osobinama te načinima njihove obrade, fizičkim veličinama i njihovom odnosu, opterećenjima na razne elemente i njihovom međusobnom odnosu. 

U drugom i trećem razredu učenici pohađaju praksu u privrednim subjektima gdje, teoretska znanja koja su stekli u školskim klupama, primjenjuju na konkretnim zadacima i poslovima. Mi to zovemo dualno obrazovanje (saradnja škole i privrede). 

Stečena znanja i vještine mogu primijeniti odmah nakon završenog školovanja i uspješno odgovoriti svim zahtjevima zanimanja za koje su se školovali.

Tokom školovanja za zavarivača učenici stiču sljedeće kompetencije:

ovladavaju materijalima, upoznaju njihove osobine i karakteristike

ovladavaju tehnikama zavarivanja

nauče pripremiti materijal (dio) za spajanje zavarivanjem

ovladaju opremom i alatima potrebnim za obavljanje zavarivanja (brusilice, pile, aparati za varenje)

ovladaju antikorozivnom zaštitom 

samostalno mogu odrediti koje metode zavarivanja odgovaraju određenim materijalima

ovladaju tehnologijama spajanja materijala 

nauče čitati tehničko-tehnološku dokumentaciju i izraditi predmet prema toj dokumentaciji