Zanimanja četvrtog stepena

Zanimanja trećeg stepena

Nastavni planovi

 • Ekonomski tehničar
  • Bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Strani jezik
  • Historija
  • Tjelesni i zdravstveni odgoj (sport/šport)
  • Matematika
  • Informatika
  • Fizika
  • Hemija
  • Biologija
  • Geografija
  • Ekonomika preduzeća
  • Privredna matematika
  • Daktilografija
  • Ekonomska geografija
  • Knjigovodstvo
  • Tehnologija sa poznavanjem robe
  • Poslovna korespondencija
  • Građansko obrazovanje /demokratija i ljudska prava
  • Finansijska matematika
  • Ekonomika prometnih preduzeća
  • Osnovi ekonomske teorije
  • Finansije
  • Praktična nastava
  • Sociologija
  • Bankarsko poslovanje
  • Privredno pravo
  • Ekonomika Bosne i Hercegovine
  • Statistika
 • Mašinski tehničar (mašinski tehničar konstruktor na računaru)
  • Bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Strani jezik Historija
  • Tjelesni i zdravstveni odgoj (sport/šport)
  • Matematika
  • Informatika
  • Fizika
  • Hemija
  • Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom
  • Tehnička mehanika
  • Mašinski materijali
  • Tehnologija obrade
  • Praktična nastava
  • Mašinski elementi
  • Građansko obrazovanje /demokratija i ljudska prava
  • Elektrotehnika
  • Termodinamika
  • Hidraulika i pneumatika
  • Mjerenje i kontrola
  • Organizacija proizvodnje
  • Motori SUS i motorna vozila
  • Tehnološki postupci
  • Sociologija
  • Transportni uređaji
  • Osnovi konstruisanja
  • Konstruisanje i crtanje pomoću računara ( mašinski tehničar konstruktor na računaru )
  • Konstrukcije alata
  • Obrada na CNC mašinama
  • Automatizacija proizvodnje
  • Termička obrada s ispitivanjem materijala
 • Prodavač
  • Bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Strani jezik
  • Historija
  • Tjelesni i zdravstveni odgoj (sport/šport)
  • Matematika
  • Informatika
  • Hemija
  • Biologija
  • Ekonomska geografija
  • Ekonomika preduzeća
  • Poznavanje robe
  • Praktična nastava
  • Privredna matematika
  • Knjigovodstvo
  • Ekonomika trgovinskih preduzeća
  • Građansko obrazovanje /demokratija i ljudska prava
  • Osnove marketinga
 • Zanati
  • Bosanski, hrvatski jezik i književnost
  • Strani jezik
  • Historija
  • Tjelesni i zdravstveni odgoj (sport/šport)
  • Matematika
  • Informatika
  • Fizika
  • Tehničko crtanje
  • Tehnička mehanika
  • Mašinski materijali
  • Praktična nastava
  • Ekonomika i organizacija poslovanja
  • Tehnologija obrade
  • Mašinski elementi
  • Motori SUS
  • Tehnologija zanimanja
  • Praktična nastava
  • Građansko obrazovanje /demokratija i ljudska prava
  • Pogonske i radne mašine
  • Motorna vozila
  • Tehnologija zanimanja
  • Remont i održavanje motora i motornih vozila