Novosti

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini (Krajnji rok za prijavu je 27.10.2023.godine.)

SRDNJOSKOLSKI

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini (Krajnji rok za prijavu je 27.10.2023.godine.)

 

Da bi ste nastavili čitati dalje, molimo Vas da preuzmete kompletan fajl

 

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22,22/22), te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 2531/23 od 16.10.2023. godine, a u skladu sa Saglasnosnošću Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj 11-11-30-16682-15/23  od 02.10.2023.godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje

                  JAVNI KONKURS

       za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

1.NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE

JU Srednjoškolski centar Vogošća

Ulica Jošanička br.119, Vogošća

www.mssvogosca.edu.ba;

 e-mail: mss1v@bih.net.ba

2.NAZIV RADNIH MJESTA

 

  1. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2024.godine do povratka radnika sa funkcije direktora, a najkasnije do 31.08.2024.godine
  2. Nastavnik/ca matematike I izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 3 1.03.2024.godine;
  3. Nastavnik/ca informatike, I izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 3 1.08.2024.godine;
  4. Nastavnik/ca elektrotehnike I izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine
  5. Nastavnik/ca njemačkog jezika I izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine
  6. Nastavnik/ca geografije, I izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine