Novosti

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini (Krajnji rok za prijavu je 26.03.2024.godine)

SRDNJOSKOLSKI

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024 godini (Krajnji rok za prijavu je 26.03.2024.godine)

 

Da bi ste nastavili čitati dalje, molimo Vas da preuzmete kompletan fajl

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21 ), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22,22/22), te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 527/24 od 15.03.2024. godine, a u skladu sa Saglasnosnošću Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj l l-11-30-10193-9/23 od 04.03.2024.godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje

                                                                                                                                     JAVNI KONKURS
                                                                                          za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

1.NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA l SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE JU Srednjoškolski centar Vogošća
Ulica Jošanička br.119, Vogošća
www.mssvogosca.edu.ba;
e-maiI: mss1v@bih.net. ba

2. NAZIV RADNIH MJESTA
I. Nastavnik/ca matematike I izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.03.2024.godine;

2. Nastavnik/ca njemačkog jezika I izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine
3. Nastavnik/ca praktične nastave-automehaničar , I izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine
4. Saradnik za finansijske i računovodstvene poslove I izvršilac, 40 sati radne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine