Site Loader
Jošanicka 119

Rifet Jašarević (prof.historije) bio je prvi poslijeratni direktor Srednjoškolskog centra Vogošća. U toku svojih mandata radio je kako u napredovanju obrazovno – odgojnog rada tako i u obnavljanju škole i poboljšanju uslova rada. Zajedno sa njim utemeljili smo načelo škole da nam učenici nisu brojevi u dnevniku, nego pojedinačne sudbine i bitnost u odgojno – obrazovnom procesu.Poštovani direktore, rahmet tvojoj duši i laka ti zemlja bosanska.

Kolektiv SŠC Vogošća

Post Author: mssvogosca

Komentariši