Osoblje

Srednjoškolski centar Vogošća

Osoblje naše škole

Direktor škole

Elvir Sućeska

Samostalni referent za plan i analizu

Osmanović Elvira

Pedagog

Lejla Jusufranić

Bibliotekar

Mubina Bristrić

Psiholog

Nejra Efendić-Čavčić

UPRAVA ŠKOLE
Voditelj nastavnog dijela procesa

Ermedin Ajdinović

Sekretar škole

Belma Abadžić-Pirija

Administrativni tehničar

Naza Pervan

Socijalni radnik

Mirza Išerić

Rukovalac nastavnom tehnikom
 • Minela Kadrić, rukovalac nastavnom tehnikom
Edukator – rehabilitator

Rasema Haznadarević

Nastavnici
Nastavnici Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Senada Kasumagićnastavnik Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Sanela Gušo, nastavnik Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Lejla Fatićnastavnik Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
Nastavnici Engleskog jezika
 • Amra Ferzannastavnik Engleskog jezika
 • Amra Hajdarnastavnik Engleskog jezika
Nastavnici Historije
 • Dedović Hatidža, nastavnik Historije
Nastavnici Biologije
 • Drkić Arijananastavnik Biologije
Nastavnici Mašinske grupe predmeta
 • Admir Habibović, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Osman Ajanović, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Ćamil Cvrk, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Elvira Hošić, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Samir Špiljak, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Hidajet Pljakić, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Jasmina Čedić, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Suada Vujović, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Munevera Trnka, nastavnik mašinske grupe predmeta
 • Smajil Hadžićnastavnik mašinske grupe predmeta
 • Trebinjac Anel, nastavnik mašinske grupe predmeta
Nastavnici Katoličke i Islamske vjeronauke (vjeronauka)
 • Siniša Mujabašić, nastavnik Katoličkog vjeronauka
 • Amra Hasanović-Huseinagić, nastavnik Islamskog vjeronauka
Nastavnici Praktične nastave
 • Dževad Habibovićnastavnik praktične nastave
 • Mirsad Grabovicanastavnik praktične nastave
 • Salem Žgaljnastavnik praktične nastave
 • Čedić Jasminanastavnik praktične nastave
 • Edita Gluhačevićnastavnik praktične nastave
Nastavnici Matematike
 • Berbić Kenana, nastavnik Matematike
 • Nizama Boja, nastavnik Matematike
 • Adisa  Hasanović, nastavnik Matematike
Nastavnici Informatike
 • Amra Hafizović-Bakal, nastavnik Informatike
 • Samra Numanović, nastavnik Informatike
 • Spaho Alem, nastavnik informatike
Nastavnici Fizike i Elektrotehnike
 • Omerović Selma, nastavnik Fizike 
 • Numanović Samra, nastavnik Elektrotehnike
Nastavnici Hemije
 • Brdarić Fatima, nastavnik Hemije
Nastavni likovne kulture
 • Junuzović Arijana, nastavnik likovne kulture
Nastavnici Ekonomske grupe predmeta
 • Ševala Baltić, nastavnik ekonomske grupe predmeta
 • Razija Karahmet, nastavnik ekonomske grupe predmeta
 • Safija Murtić, nastavnik ekonomske grupe predmeta
 • Kadić Hazedina, nastavnik ekonomske grupe predmeta
 • Emir Ustavdić, nastavnik ekonomske grupe predmeta
Nastavnici Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Maja Efendić, nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Resić Adnan, nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Nastavnici Geografije
 • Penjo-Jildizlar Adisa, nastavnik Geografije
Nastavnici Privrednog prava
 • Elvedina Bjelak, nastavnik Privrednog prava
Nastavnici Sociologije
 • Zineta Krluč, nastavnik Sociologije
Portir
 • Dino Baltaportir
Domar
 • Juso Mirvićdomar
Higijeničarke
 • Zijada Durićhigijeničarka
 • Mubina Čuturahigijeničarka
 • Mirnesa Pačohigijeničarka
 • Mediha Hadžićhigijeničarka
 • Zehra Harbinjahigijeničarka
 • Emina Abazhigijeničarka

Srednjoškolski centar Vogošća

Želite saznati više o nama ?