Osoblje

Srednjoškolski centar Vogošća

Osoblje naše škole

Direktor škole

Elvir Sućeska

Samostalni referent za plan i analizu

Hazedina Kadić

Pedagog

Lejla Jusufranić

Bibliotekar

Mubina Bristrić

Psiholog

Nejra Efendić-Čavčić

UPRAVA ŠKOLE
Voditelj nastavnog dijela procesa

Ermedin Ajdinović

Sekretar škole

Belma Abadžić-Pirija

Administrativni tehničar

Naza Pervan

Socijalni radnik

Mirza Išerić

Rukovaoc nastavnom tehnikom

Minela Kadrić

Edukator – rehabilitator

Rasema Haznadarević

PROFESORI
Profesori Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Senada Kasumagićprofesorica Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Sanela Gušo, profesorica Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
 • Lejla Fatićprofesorica Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti
Profesori Engleskog jezika
 • Amra Ferzanprofesorica Engleskog jezika
 • Amra Hajdarprofesorica Engleskog jezika
Profesori Historije
 • Sanela Alićprofesorica Historije
Profesori Vjeronauke
 • Amra Hasanović-Huseinagićprofesorica Vjeronauke
Profesori Ekonomske grupe predmeta
 • Ševala Baltić, profesorica ekonomske grupe predmeta
 • Razija Karahmet, profesorica ekonomske grupe predmeta
 • Safija Murtićprofesorica ekonomske grupe predmeta
 • Fikret Harbinjaprofesor ekonomske grupe predmeta
 • Emir Ustavdićprofesor ekonomske grupe predmeta
Profesori Matematike
 • Amela Dervišagićprofesorica Matematike
 • Nizama Boja, profesorica Matematike
 • Adisa  Hasanovićprofesorica Matematike
Profesori Informatike
 • Amra Hafizović-Bakalprofesorica Informatike
 • Samra Numanovićprofesorica Informatike
Profesori Fizike i Elektrotehnike
 • Grebović Belma, nastavnica Fizike 
 • Ermedin Ajdinovićnastavnik Fizike i Elektrotehnike
Profesori Hemije
 • Aida Hodžićprofesorica Hemije
Profesori Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Maja Efendić, profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Ernes Adrović, profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Profesori Geografije
 • Sabina Kaljanacprofesorica Geografije
Profesori Privrednog prava
 • Elvedina Bjelakprofesorica Privrednog prava
Profesori Sociologije
 • Zineta Krlučprofesorica Sociologije
Profesori Biologije
 • Adnan Islamovićprofesor Biologije
Profesori Mašinske grupe predmeta
 • Admir Habibovićprofesor mašinske grupe predmeta
 • Osman Ajanovićprofesor mašinske grupe predmeta
 • Ćamil Cvrkprofesor mašinske grupe predmeta
 • Elvira Hošićprofesorica mašinske grupe predmeta
 • Samir Špiljakprofesor mašinske grupe predmeta
 • Hidajet Pljakićprofesor mašinske grupe predmeta
 • Jasmina Čedićprofesorica mašinske grupe predmeta
 • Suada Vujovićprofesorica mašinske grupe predmeta
 • Munevera Trnkaprofesorica mašinske grupe predmeta
 • Smajil Hadžićprofesor mašinske grupe predmeta
Profesori Katoličkog (vjeronauka)
 • Siniša Mujabašić, profesor Katoličkog vjeronauka
Profesori Praktične nastave
 • Dževad Habibovićnastavnik praktične nastave
 • Mirsad Grabovicanastavnik praktične nastave
 • Salem Žgaljnastavnik praktične nastave
Portir
 • Dino Baltaportir
Domar
 • Juso Mirvićdomar
Higijeničarke
 • Zijada Durićhigijeničarka
 • Mubina Čuturahigijeničarka
 • Mirnesa Pačohigijeničarka
 • Mediha Hadžićhigijeničarka
 • Zehra Harbinjahigijeničarka
 • Emina Abazhigijeničarka

Srednjoškolski centar Vogošća

Želite saznati više o nama ?