• Uprava škole:
  • Elvir Sućeska, v.d. direktora
  • Belma Abadžić-Pirija, sekretar škole
  • Hazedina Kadić, samostalni referent za plan i analizu
  • Naza Pervan, administrativni tehničar
  • Lejla Jusufranić, pedagog
  • Mirza Išerić, socijalni radnik
  • Minela Kadrić, rukovaoc nastavnom tehnikom
  • Mubina Bristrić, bibliotekar
  • Nejra Efendić-Čavčić, psiholog
  • Rasema Haznadarević, edukator – rehabilitator
 • Profesori:
  • Senada Kasumagić, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Sanela Gušo, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Lejla Fatić, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Amra Ferzan, profesorica Engleskog jezika
  • Amra Hajdar, profesorica Engleskog jezika
  • Sanela Alić , profesorica Historije
  • Amra Hasanović-Huseinagić, profesorica Vjeronauke
  • Maja Efendić , profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  • Ernes Adrović, profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  • Amela Dervišagić, profesorica Matematike
  • Nizama Boja, profesorica Matematike
  • Adisa  Hasanović, profesorica Matematike
  • Amra Hafizović-Bakal, profesorica Informatike
  • Samra Numanović, profesorica Informatike
  • Ermedin Ajdinović, profesor Fizike i Elektrotehnike
  • Aida Hodžić, profesorica Hemije
  • Adnan Islamović, profesor Biologije
  • Sabina Kaljanac, profesorica Geografije
  • Ševala Baltić, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Razija Karahmet, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Safija Murtić, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Fikret Harbinja, profesor ekonomske grupe predmeta
  • Emir Ustavdić, profesor ekonomske grupe predmeta
  • Elvedina Bjelak, profesorica Privrednog prava
  • Zineta Krluč, profesorica Sociologije
  • Admir Habibović, profesor mašinske grupe predmeta
  • Osman Ajanović, profesor mašinske grupe predmeta
  • Ćamil Cvrk, profesor mašinske grupe predmeta
  • Elvira Hošić, profesorica mašinske grupe predmeta
  • Samir Špiljak, profesor mašinske grupe predmeta
  • Hidajet Pljakić, profesor mašinske grupe predmeta
  • Emina Alić, profesorica mašinske grupe predmeta
  • Suada Vujović, profesorica mašinske grupe predmeta
  • Munevera Trnka, profesorica mašinske grupe predmeta
  • Smajil Hadžić, profesor mašinske grupe predmeta
  • Siniša Mujabašić, profesor Katoličkog vjeronauka
  • Dževad Habibović, nastavnik praktične nastave
  • Mirsad Grabovica, nastavnik praktične nastave
  • Salem Žgalj, nastavnik praktične nastave
 • Ostalo osoblje:
  • Zijada Durić, higijeničarka
  • Mubina Čutura, higijeničarka
  • Mirnesa Pačo, higijeničarka
  • Mediha Hadžić , higijeničarka
  • Zehra Harbinja, higijeničarka
  • Emina Abaz, higijeničarka
  • Dino Balta, portir
  • Juso Mirvić, domar