Dopis – eksterna matura – info za učenike koji su osnovnu školu završili izvan KS