Site Loader
Jošanicka 119

Poštovani,
u proteklom periodu bilježimo povoljnu epidemijološku situaciju u Kantonu Sarajevo. Da dan
5.5.2021. registrovana je 21 oboljela osoba, a incidenca na 100.000 stanovnika je 52.
S tim u vezi Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak da će se periodu od 10.5.2021. do
24.5.2021. nastava odvijati kao do sada uz sljedeće izmjene:

  1. Realizacija praktične nastave za sve učenike srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku odvija
    se kod poslodavca i u prostorijama škole uz poštivanje važećih higijensko-epidemioloških mjera u
    skladu sa Uputstvom br. 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine.
  2. Učenici 1. razreda privatnih srednjih škola mogu pohađati nastavu po kombinovanom modelu u
    skladu sa Uputstvom br. 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine.

Također, najavljujemo da će se polaganje mature/završnog ispita za učenike srednjih škola odvijati u
prostorijama škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Post Author: mssvogosca

Komentariši