Osoblje

 • Uprava škole:
  • Said Poljo, direktor
  • Elvira Hošić, profesor mašinske grupe predmeta i voditelj dijela nastavnog procesa
  • Mubera Hafizović, profesor ekonomske grupe predmeta i voditelj dijela nastavnog procesa
  • Belma Abadžić-Pirija, sekretar škole
  • Hazedina Kadić, samostalni referent za plan i analizu
  • Naza Pervan, administrativni tehničar
  • Dikeldina Šabanović, pedagog-psiholog
  • Lejla Jusufranić, pedagog
  • Išerić Mirza, socijalni radnik
 • Profesori:
  • Nudžejma Lika, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Senada Kasumagić, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Sanela Gušo, profesorica Bosanskog jezika i književnosti
  • Amra Ferzan, profesorica Engleskog jezika
  • Amra Hajdar, profesorica Engleskog jezika
  • Mubina Bristrić, profesorica Engleskog jezika
  • Amela Zukić-Huseinović , profesorica Njemačkog jezika
  • Sanela Alić , profesorica Historije
  • Amra Hasanović, profesorica Vjeronauke
  • Maja Efendić , profesorica Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  • Elvir Sućeska, profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  • Lejla Mutić, profesorica Matematike
  • Amela Dervišagić, profesor Matematike
  • Adisa  Hasanović, profesor Matematike
  • Mehmedalija Begić, profesor Informatike
  • Ermedin Ajdinović, profesor Fizike
  • Aida Hodžić, profesorica Hemije
  • Arnisa Dedović, profesorica Biologije
  • Dževahira Selimović, profesorica Geografije
  • Ševala Baltić, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Razija Karahmet, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Safija Murtić, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Mubera Hafizović, profesorica ekonomske grupe predmeta
  • Senahid Golić, profesor ekonomske grupe predmeta
  • Fikret Harbinja, profesor ekonomske grupe predmeta
  • Jovo Ljuboja, profesor ekonomske grupe predmeta
  • Muhamed Moćević, profesor Prava
  • Zineta Krluč, profesorica Sociologije
  • Admir Habibović, profesor mašinske grupe predmeta
  • Nešad Čičkušić, profesor mašinske grupe predmeta
  • Ćamil Cvrk, profesor mašinske grupe predmeta
  • Elvira Hošić, profesorica mašinske grupe predmeta
  • Samir Špiljak, profesor mašinske grupe predmeta
  • Hidajet Pljakić, profesor mašinske grupe predmeta
  • Suada Vujović, profesor mašinske grupe predmeta
  • Munevera Trnka, profesor mašinske grupe predmeta
  • Dževad Habibović, nastavnik praktične nastave
  • Mirsad Grabovica, nastavnik praktične nastave
  • Salem Žgalj, nastavnik praktične nastave
  • Fahrudin Bešlija, nastavnik praktične nastave
  • Mehmed Salić, nastavnik praktične nastave
 • Ostalo osoblje:
  • Raza Bešić, higijeničarka
  • Mubina Čutura, higijeničarka
  • Mediha Hadžić , higijeničarka
  • Zehra Harbinja, higijeničarka
  • Behija Subašić, higijeničarka
  • Izet Husić, domar