ČAROBNA INTERKULTURALNA MREŽA PRIJATELJSTVA – 4 MODUL

24. Februara 2021.

Zadatak 4 – Lovci na skrivene poruke

Osnivač projekta: Željana Radojičić-Lukić

Škola: Srednjoškolski Centar Vogošća

Mjesto: Vogošća

Država: Bosna i Hercegovina

Broj učenika: 10

Mentor: Elvira Muftic Hosic

Nacionalni koordinator za BiH: Suada Karić

Možda nismo ni svjesni toga da filmovi, reklame i muzika koje svakodnevno gledamo i slušamo sadrže suptilne poruke koje na neki način kontrolišu naše ponašanje. Subliminalne poruke su poruke ispod granice naše percepcije, koje niti naše oko, niti razum ne mogu opaziti. Subliminalne poruke su vrlo popularne i koriste se u muzici, na TV-u,pa čak i u popularnim crtanim filmovima.Ovaj zadatak su učenici uradili iz dva dijela. Prvi dio je plakat, a drugi dio je video.

Hvala

А MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK#MagicalNetwork_BosnaiHercegov