ČAROBNA INTERKULTURALNA MREŽA PRIJATELJSTVA – zadatak 2

31. Decembra 2020.

🇧🇦4 MODUL

Zadatak 2 – Jednačine sa dvije nepoznate

Osnivač projekta:Željana Radojičić-Lukić

Škola: Srednjoškolski Centar Vogošća

Mjesto: Vogošća

Država: Bosna i Hercegovina

Broj učenika: 9

Mentor: Elvira Muftic Hosic

Nacionalni koordinator za BiH: Suada Karić

Učenici SŠC Vogošća su u ovom zadatku odabrali predmet-matematika. Uzimajući u obzir da njihovi vršnjaci najviše poteškoća imaju sa matematikom, odlučili su se odraditi i objasniti u vidu prezentacije i videa lekciju “Jednačine sa dvije nepoznate”. Nadamo se da ćete uživati i da će vam poslije ovoga ta lekcija biti jasnija. А MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK #MagicalNetwork_BosnaiHercegov #AMIFN_BiH